અરેરાટી / ભયાનક ઘટના! બાળકો સામે પતિની કરી હત્યા, દિયર સાથે સંબંધ બનાવી તેને પણ...

Woman hides husband's body in septic tank, illegal relationship with brother-in-law,

જ્યારે કોણ પણ વ્યક્તિ ક્રાઇમ કરે છે ત્યારે તે કઇ હદ સુધી હેવાન બને છે તેની જાણ તેને પોતાને પણ હોતી નથી. એવી એક ક્રૂર ઘટના સામે આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ