સર્વે / મહામારીમાં પરિસ્થિતિ કોણ સારી રીતે સંભાળી શક્યું હોત, મોદી કે રાહુલ? જુઓ જનતાએ શું આપ્યો જવાબ

Who could have handled the situation better in the epidemic Modi or Rahul? See what the public answered

મોદી સરકારે 7 વર્ષ પૂરા કરવા પર એક રસપ્રદ સવાલ લોકોને પુછવામાં આવ્યો, જુઓ લોકોએ શું આપ્યો જવાબ? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ