કાર્યવાહી / એક્શનમાં બાયડન : તાબડતોબ એરસ્ટ્રાઈક બાદ આ દેશને આપી કડક ચેતવણી

us president joe biden warns iran after air strike in syria

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જૉ બાયડન સિરીયા અને આસપાસના ક્ષેત્રોમાં ખૂબ જ એક્શનમાં દેખાઇ રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ