કેન્દ્રીય કેબિનેટ / મોદી સરકારે ગુજરાતને નવી રેલવેની ભેટ આપી, તારંગા હિલ-અંબાજી-આબુ રોડ નવી રેલ લાઈનને મંજૂરી

Union Cabinet approves Taranga Hill-Ambaji-Abu Road new rail line- Union Minister Anurag Thaku

કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતને એક નવી રેલવેની ભેટ આપી છે. સરકારે તારંગા હિલ-અંબાજી-આબુ રોડ નવી રેલ લાઈનને મંજૂરી આપી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ