ત્રાસ / વડોદરામાં રસ્તા પર નીકળતા પણ ડર લાગે છે, VMC રખડતાં ઢોર પર કાર્યવાહીને બદલે હાથ પર હાથ ધરી બેઠું

Torture of stray cattle in Vadodara, What is vmc doing?

હવે તો જીવવું હરામ થઈ ગયું છે..રસ્તા પર નિકળતા પણ ડર લાગે છે..આવું અમે નહીં પરંતુ સંસ્કારીનગરી વડોદરાના લોકો કહી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ