કોરોના વાયરસ / નહેરમાં મળ્યા હજારો રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શન, ડબ્બા પર લખ્યું હતુ ફોર ગવર્મેન્ટ સપ્લાય, નોટ ફોર સેલ

thousands of remedies found in canal vaccines have written for government supply not for sale punss

પંજાબના ચમકૌર સાહિબ નજીક ભાખડા નહેરમાં સેંકડો રેમડેસિવિર અને ચેસ્ટ ઈન્જેક્શનના ઈન્જેક્શન મળી આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ