સર્વેમાં ફેલ? / રાજીનામાં પાછળ ભાજપની મોટી રણનીતિ: વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કરાયેલા આંતરિક સર્વેથી રૂપાણીની ખુરશી ગઈ?

The BJP conducted an internal survey to check Rupani's face was suitable for the Assembly elections

ભાજપે આંતરિક સર્વે કરાવી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે રૂપાણીનો ચહેરો યોગ્ય છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ