ભરતી-વિવાદ / ગાંધીનગરમાં હવે આ 47000 ઉમેદવારો માંગી રહ્યા છે ભરતી, રજૂઆત પછી નહીં લેવાય પગલા તો આંદોલનના ભણકારા

tat 2 47000 candidate recruitment on hold in Gujarat

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ટેટ-2ના ઉમેદવારોએ ગાંધીનગરમાં ધાણા નાંખ્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ