હેલ્થ / રૂમ હિટરનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ચેતી જજો! ક્યાંક બની ન જાઓ આ ગંભીર બીમારીઓનો ભોગ

room heater use side effects disadvantages winter health problems lungs suffocation precautions health tips

ઘણા લોકોને ખૂબ જ વધારે ઠંડી લાગે છે અને હિટર વગર તેમને ચાલતુ પણ નથી. હદથી વધારે હિટરનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ