રાજકોટ / છોકરાઓ રડે છે,30 વર્ષ મહેનત કરી ઘર બનાવ્યું, હવે કહે છે પાડી દઇશું, 115 ઘરની કપાતની રજૂઆત કરતા મહિલાઓ રડી પડી

rajkot ankur road localities to be  gone in road construction recidents cry while protest

રાજકોટમાં રાતોરાત રહીશો ને બેધર કરવાનો કારસો રચાયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વોર્ડ 12 માં અંકુર રોડ પર સ્થાનિકો વિરોધ માટે એકઠા થયા હતા. આ દરમિયાન કરુણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ