સુવિધા / પીએફ ધારકો માટે કામના સમાચાર, ઘરે બેઠા ઓનલાઈન એકાઉન્ટ થઈ જશે ટ્રાન્સફર, આ પ્રોસેસ કરો ફોલો

provident fund know how to transfer pf of previous company to account of new company

જો તમે પોતાના પીએફની રકમને અગાઉની કંપનીમાંથી હાલના એમ્પ્લોયર દ્વારા ખોલવામાં આવેલાં નવા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માંગો છો તો ઘરે બેઠા સરળતાથી કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ