સાવધાન / વારંવાર યુરિન જવાની સમસ્યા હોય તો ખાસ વાંચજો, હોઈ શકે છે આ ગંભીર બિમારીઓના સંકેત

passing urine frequently indication of this diseases

યુરિન આવવું અબનોર્મલ ત્યારે થઈ જાય છે જ્યારે તે વારંવાર આવવા લાગે. જો પેશાબ દિવસમાં ઘણી વખત આવતો હોય. તો સાવધાન થવાની જરૂર છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ