શિક્ષણ / ગુજરાતમાં વાલીઓને છૂટ્યો ખાનગી શાળાનો મોહ, જાણો કેટલા બાળકોનું વાલીઓએ કરાવ્યું સરકારી શાળામાં એડમિશન 

Parents left private school and turned to government

વડોદરામાં ખાનગી શાળાઓથી વાલીઓ પરેશાન, પોતાનાં બાળકોને ખાનગી શાળામાંથી ઉઠાડીને સરકારી સ્કૂલોમાં કરાવી રહ્યા છે પ્રવેશ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ