મહામંથન / ...નહી તો 31 માર્ચ સુધીમાં પાનકાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે, પાન-આધાર લિંક ન હોય તો 1 હજારનો દંડ કેટલો યોગ્ય?

...Otherwise PAN card will be deactivated by March 31, how appropriate is the penalty of 1 thousand if there is no...

પાનકાર્ડ એક એવો દસ્તાવેજ છે જે સરેરાશ ભારતીય પોતાની પાસે ધરાવતો જ હશે પરંતુ તેની આંટીઘૂંટીમાં ઊંડો નહીં ઉતર્યો હોય. 2012થી અસ્તિત્વમાં આવેલું આધારકાર્ડ પણ આજકાલ ચર્ચામાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ