નવા નિયમ / RTOમાં આ લોકો ટેસ્ટ આપ્યા વગર પણ મેળવી શકશે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, જાણો કઈ રીતે?

NOW YOU CAN GET DRIVING LICENSE WITHOUT TEST

RTOમાં આપવામાં આવતા ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટથી બચવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ ખબર ખજાનાથી ઓછી નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ