નાગરિકતા કાયદો / આ 3 દેશોના લઘુમતી સમુદાયના લોકો ગુજરાતના આ 4 જિલ્લામાં રહેતા હોય તો, નાગરિકતા માટે કરી શકશે અરજી

Notification issued by the Union Home Ministry regarding Indian citizenship

બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના 6 લઘુમતી સમુદાયોના શરણાર્થીઓને ભારતની નાગરિકતા સર્ટિફિકેટની મંજૂરી આપવા માટે ગુજરાત સહિત 5 રાજ્યના 13 જિલ્લા કલેકટરોને સત્તા આપી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ