કામની વાત / PUCમાં બેદરકારી નહી ચાલે, એવું કરવા જઇ રહી છે સરકાર કે પરસેવા છૂટી જશે

New PUC rules of india

ગાડીઓના પોલ્યુશન સર્ટિફીકેટ એટલે કે PUCને લઇને સામાન્ય રીતે આપણે ગંભીર હોતા નથી પરંતુ હવે નિયમો કડક થવા જઇ રહ્યાં છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ