કામની વાત / UIDAIએ આપી ખાસ સુવિધા, હવે ઘરે બેઠા મોબાઈલથી કરી શકશો આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલા 35 કામ

maadhaar app provide 35 facilites like download eaadhaar update status locate aadhaar kendra

UIDAIની તરફથી mAadhaar એપ જાહેર કરાયું છે જેની મદદથી તમે 35 કામ જાતે જ કરી શકશો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ