ગોલમાલ / નાઈટ કર્ફ્યૂ માત્ર કાગળ પર જ : લંબાવાય તો પણ શું ફરક પડે છે?

local body election 2021 corona night curfew in Gujarat

નાઈટ કર્ફયૂ ખાલી કાગળ પરનો વાઘ છે. ચૂંટણી ટાણે કાર્યાલયો તો ધમધમે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ