જબરીકરી / વડોદરાના કમાટી બાગમાં કપિરાજે કરી મોબાઈલ સ્નેચિંગ, ઘટનાનો VIDEO આવ્યો સામે

Kapiraj snatched a mobile phone in Kamati Bagh of Vadodara, a video of the incident came out

વડોદરાના કમાટી બાગમાં વાંદરા દ્વારા મોબાઈલ સ્નેચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં મહિલા પ્રવાસીના હાથમાંથી મોબાઈલ ઝુંટવી વાંદરો ભાગ્યો હતો. ત્યારે મોબાઈલ લુંટારૂ વાંદરો કેમેરામાં કેદ થયો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ