ગાંધીનગર / ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાં પ્રભારી સચિવોની નિમણૂંક, કોને કયા જિલ્લામાં સ્થાન, જુઓ લિસ્ટ

In-charge secretaries have been appointed in 33 districts of Gujarat

ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાં પ્રભારી સચિવોની નિમણૂંક કરાઈ છે, અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ છે જ્યારે પ્રભારી સચિવ તરીકે મુકેશ કુમારને જવાબદારી સોંપાઈ છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ