ધર્મ / મંગળના પ્રકોપથી સ્વજનો પણ બની જાય છે દુશ્મન, કરો આ ઉપાય

how to control bad effects of mangal lal kitab totke

મંગળનો પ્રકોપ શનિના પ્રકોપથી ઓછો નથી હોતો, માત્ર અંતર એટલું હોય છે કે શનિનો પ્રકોપ આપમેળે મળે છે. પરંતુ મંગળ માનવીને સ્વંય એટલો ક્રોધિત કરે છે કે તેના ન માત્ર પોતાના સંબંધો, મિત્ર અથવા સહયોગી પરંતુ પોતાની જાત પણ દુશ્મન બની જાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ