સાવધાન / જો તમે પેશાબ રોકવાની ભૂલ કરો છો, આદત સુધારો નહીં તો થઇ શકે છે મોટી મુશ્કેલી

holding your urine is dangerous for health expert says harmful bacteria

નિષ્ણાંત મુજબ મૂત્રાશયનો એક ચતુર્થાશ ભાગ ભરાવાથી આ તમારા મગજને મેસેજ મોકલે છે, જેના પરથી ખબર પડે છે કે હવે આપણે પેશાબ જવુ જોઈએ. જો તમે તમારા યુરિનને વધુ સમય સુધી રોકી રાખશો તો હાનિકારક બેકટેરિયા ઉભા થઇ શકે છે, જે યુટીઆઈ ઈન્ફેક્શનનુ કારણ બની શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ