માવઠે મૂંઝાયો / હજુ ગુજરાતના માથે 'જવાદ' વાવાઝોડાનું જોખમ, કમોસમી વરસાદે ધરતીપુત્રોને ન્યાલ કર્યા, સૌરાષ્ટ્રમાં 10 બોટ તણાઈ

Gujarat still at risk of 'Jawad' hurricane, unseasonal rains bathe earthlings, 10 boats stranded in Saurashtra

રાજ્યના 100થી વધુ તાલુકાઓમાં કમોસમી વરસાદ પણ નોંધાયો. જેમાં સૌરાષ્ટ્રઅને ઉત્તર ગુજરાતમાં શિયાળુ પાક અને બાગાયતી પાકને ભારે નુકસાની

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ