ટકોર / ઢીલાશ કેમ રાખો છો, હેલ્મેટનો નિયમ કડકથી અમલ કરાવો :હાઈકોર્ટની ગુજરાત સરકારને ટકોર

Gujarat High Court urges govt to strictly enforce helmet wearing rules

ગુજરાત હાઈકોર્ટે સરકારને હેલ્મેટ પહેરવાના નિયમોને કડકાઈથી અમલવારી કરાવવા ટકોર કરી 

Loading...