ગુજરાત / ખેડૂતો માટે સારા સમાચારઃ રાજ્ય સરકારે જાહેર કર્યો હેલ્પલાઇન નંબર, મળશે આ મદદ

Gujarat government announced helpline number for farmers

ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો છે. જેના દ્વારા ખેડૂતો સમસ્યાનું સમાધાન મેળવી શકશે. સાથે એક્સપર્ટ પાસેથી સલાહ પણ મેળવી શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ