ઊચી ઉડાન / અમદાવાદની 'ધ્વનિ' અમેરિકામાં ઉડશે: સૌથી નાની ઉંમરની US પાયલોટ બની મોટી સિદ્ધિ હાસંલ કરી, અનેક પડકારને ચીરી નાખ્યા

Great achievement: Ahmedabad dhvani youngest US Commercial pilot

ધ્વનિએ 20 વર્ષની ઉંમરમાં જ સ્વર્ગસ્થ માતાનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું, સૌથી નાની ઉંમરમાં USમાં કોમર્શિયલ ફ્લાઈટ પાયલોટ તરીકે થઇ પસંદ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ