તમારા કામનું / ખુશખબર : સોનું થયુ આટલું સસ્તુ, ફટાફટ ચેક કરો આજના ભાવ, કેમ કે...

gold price today 27 july fall down check delhi kolkata mumbai chennai today gold rate

આંતરરાષ્ટ્રીય હાજર કિંમતોમાં નરમાશના વલણ બાદ 27 જુલાઈએ ભારતીય બજારોમાં સોનું ફ્લેટ કારોબાર કરી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ