કારોબારમાં સુધારો / ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિ પાછી ઉપડી ઉપર, અમીરોની યાદીમાં રોકેટ સ્પીડથી કૂદકો, હવે આટલામાં ક્રમે પહોચ્યાં

gautam adani takes long leap in list of rich reaches this rank again

હિન્ડનબર્ગ બાદ ધરાશાયી થયેલા ગૌતમ અદાણીની સ્થિતિમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ઘણો સુધારો થયો છે અને તેઓ અમીરોની યાદીમાં 35માંથી સીધા 22મા ક્રમે આવ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ