તમારા કામનું / RC અને Driving License એક્સ્પાયર થઈ ગયા તો ચિંતા ન કરો, સરકારે આપી મોટી રાહત

extension of validity of driving licence rc till june 30

જો તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, કાર ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ, રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ અથવા પરમિટ એક્સપાયર થવાનું છે અથવા એક્સપાયર થઇ ચૂક્યું છે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ