હેલ્થ / આરોગ્યની પડી હોય તો આ વસ્તુઓ ફ્રીઝમાં રાખવાની આદત બદલી નાખજો, હેલ્થ માટે ખતરનાક

don't keep tomato, potato, bread etc in fridge, can affect your health

જો તમે આ શાકભાજીને ફ્રીઝમાં સ્ટોર કરો છો તો તે તમારા હેલ્થ માટે હાનિકારક તો છે જ પરંતુ તેનો સ્વાદ પણ બગડી જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ