હું છું ગુજરાતી / આને કે'વાય સાચો પ્રેમ! NASA-ISRO માટે કામ કરનાર આ અમદાવાદી ભંગારની વસ્તુઓથી વિજ્ઞાન સમજાવે છે

Dhananjay Raval from ahmedabad ankur hobby center is doing tremendous job since 38 years in gujarati

અમદાવાદમાં રહેતા ધનંજયભાઈ રાવલે Ankur hobby center નામનું એક એવું સેન્ટર બનાવ્યું છે કે જ્યાં વિજ્ઞાનના અઘરા લગતા કોન્સેપ્ટસ સાવ સરળતાથી સમજાવવામાં આવે છે. તેમના જીવનનો સંઘર્ષ સાંભળીને આંખમાંથી આંસુ આવી જશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ