મહારાષ્ટ્ર / સરકાર પર સંકટ અને 3 દિવસમાં ઠાકરે સરકારે કરોડોના 160 કામો મંજૂર કર્યા, રાજ્યપાલે માંગ્યો ખુલાસો 

Crisis on government and in 3 days Thackeray government sanctioned 160 works worth crores, Governor seeks clarification

મહારાષ્ટ્રના  રાજ્યપાલે 22-24 જૂનના રોજ રાજ્ય MVA સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા GR, પરિપત્રો વિશે 'સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ માહિતી' પ્રદાન કરવા કહ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ