નિર્દેશ / 'જો લોકોનું કામ ન થાય એમ હોય તો પહેલા દિવસે ના પાડી દો, 2 વર્ષ પછી...' CMની અધિકારીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી

CM Bhupendra Patel's clear warning Public work should not be delayed in any way

CMની અધિકારીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી 'જો લોકોનું કામ ન થાય એમ હોય તો પહેલા દિવસે ના પાડી દો,જનતાના કામમાં કોઇ વિલંબ ન કરવામાં આવે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ