ગુજરાત / બીએડ અને પીટીસીના છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ હવે આપી શકશે ટેટની પરીક્ષા, મંત્રી જીતુ વાઘાણીનું એલાન

BED and PTC final year students can now appear for TET exam, Minister Jitu Vaghani announce

ગુજરાત સરકારે હવે બીએડ અને પીટીસીના છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને ટેટની પરીક્ષા બેસવા દેવાની છૂટ આપી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ