અંબાલાલનું અનુમાન / મઘા નક્ષત્રમાં મેઘો કયા મૂડમાં? વરસાદને લઈ અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી

 Ambalal Patel's big forecast regarding rainfall in Gujarat

તારીખ 15, 17 અને 22માં કયા પડશે વરસાદ ? કયો પાક ખેડૂતને તારશેથી લઈને કઈ તારીખ પછીનો વરસાદ પાકને મારશે તેની આગાહી અંબાલાલે કરી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ