ચેતજો / હંમેશા થાકેલા જ રહો છો? ઉંઘવા છતાં ઉંઘ પૂરી ન થતી હોય તો ચેતજો થઇ શકે છે આ બિમારીઓ 

Always tired? Beware if you do not get enough sleep

કેટલાક લોકો હંમેશા થાક જ ફીલ કરતા હોય છે અને તેમને દરેક સમયે ઉંઘ જ આવતી હોય છે તેની પાછળ એક બિમારી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ