વ્યાજખોરી / વ્યાજનું વિષચક્ર છે જીવલેણ, કોઈએ છોડ્યા ઘરબાર તો કોઈએ કરી આત્મહત્યા

ahmedabad money laundering killed a industrialist police gujarat

સમાજમાં વ્યાજખોરીનું દૂષણ એટલી હદે લિપ્ત થઈ ગયુ છે કે, આ વિષચક્રમાં ફસાયેલો કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો જીવ તજી દેવા મજબૂર થઈ જાય છે. માધ્યમમો પણ રાજ્યના કોઈને કોઈ ખૂણેથી વ્યાજના  દૂષણે લીધેલા ભોગના સમાચારો પ્રકાશમાં આવતા રહે છે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ