તમારા કામનું / બજારનો કેરીનો રસ પીતા પહેલા સાવધાન, અમદાવાદમાં થયેલા રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે આ...

ahmedabad gujrat market mango juice research latest health new

મે બજારમાં મળનારા ડબ્બામાં બંધ કેરીના રસનું સેવન કરી રહ્યા છો તો તે તમારા માટે નુકસાનકારક છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ