વિરોધ / કૃષિબિલના વિરોધમાં ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા આજે ભારત બંધનું એલાન, જાણો ગુજરાતમાં શું છે સ્થિતિ

Agriculture bill protest in gujarat

ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા આજે ભારત બંધનું એલાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂતો દ્વારા કૃષિ બિલનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ