કાર્યવાહી / જેલમાં મજાની સજા..MLA અબ્બાસ અંસારીની સાથે જેલમાં રોજ 3-4 કલાકો વિતાવતી પત્ની નિકહત, રેડ પડી તો જુઓ શું થયું

Abbas Ansari was meeting his wife for 3-4 hours daily in a jail illegaly

અબ્બાસ અંસારીને બીજી જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રસ્તાવ શાસનને મોકલી દેવાયો છે. જેલરનાં રૂમમાં અબ્બાસ પોતાની પત્ની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતો પકડાયો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ