હિંસા / ભારતના આ બે રાજ્યો વચ્ચે સીમા વિવાદને લઈને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ, બંને રાજ્યોની સીમા પર જવાનો તૈનાત

A war-like situation over the border dispute between the two states of India, the deployment of troops to the border between...

મિઝોરમ અને અસમ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓએ તાજા તણાવને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જેમાં લૈલાપુર અને વૈરાંગેટ ગામના લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. પરંતુ આ વિવાદ જૂનો છે, જે દર થોડા સમયે નિયમિત રીતે ચર્ચામાં  આવતો રહે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ