ચોંકાવનારા આંકડા / ગુજરાતમાં વર્ષ 2023માં 72,573 હાર્ટના કેસ, અમદાવાદમાં 28%નો વધારો, જિલ્લાવાર આંકડા હ્રદય બેસી જાય તેવા

72,573 heart cases in Gujarat by 2023, 28% increase in Ahmedabad

Gujarat Heart Attack News Latest News: 108 ઈમરજન્સી દ્વારા આ આંકડાને લઈને એવું પણ અનુમાન લગાવ્યું છે કે, દર 7:30 મિનિટે એક વ્યક્તિને હૃદય રોગને લગતી બીમારી સામે આવી રહી છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ