નિર્ણય / સુરતીઓ ચેતી જજો! તમે CCTVની નજરમાં છો..., શહેરમાં પાન-મસાલા ખાઇને પીચકારી મારનારા 155 લોકો પાસેથી દંડ વસૂલાયો

Chetijjos who ate pan masala and spat in public in Surat

સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા શહેરમાં ગંદકી ફેલાવનાર સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા પાન મસાલા ખાઈને પિચકારી મારનારા લોકોને ઈ ચલણ આપવામાં આવી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ