બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

3:00 વાગ્યા સુધીમાં

50.51 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: મહીસાગર જિલ્લામાં મહિલાઓમાં મતદાનને લઈ અનેરો ઉત્સાહ, બપોર પછી ઘરકામ પતાવી મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ પહોંચી મતદાન મથકે

  • Rashifal x

Pages

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ