નિમણુક / મૂળ ભારતીય સમલૈંગિક રાઘવનની જો બાયડને મહત્વના પદે કરી નિમણૂક, જાણો આ પદના પાવર્સ

Gautam Raghavan Gay Indian American appointed by president elect Joe Biden in the white house senior staff

જો બાયડન અને તેમનો રાજકીય પક્ષ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીયતા કે લૈંગિક ભેદભાવ વગર લોકોને તેમના સ્ટાફમાં જોડવા માટે ચર્ચામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ