ખુશખબર / બાળકો માટે સોય વગરની આવી ગઈ કોરોનાની વેક્સિન, જરાં પણ દુખાવો થશે નહીં, આટલા ડોઝ આપવાના રહેશે

zycov d zydus started supplying

દવા કંપની ઝાયડસ ફાર્માએ પોતાના ત્રણ ડોઝવાળી કોરોના વૈક્સિન ઝાયકોવ-ડી  (ZyCoV-D) ની સપ્લાઈ સરકારને શરૂ કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ