મંદીની અસર / કંપનીઓમાં કર્મચારીઓની હકાલપટ્ટી કરવાની જાણે હોડ જામી, હવે જાણીતી આ 3 કંપનીઓમાં છટણીનું લિસ્ટ તૈયાર

zoom ebay boeing are going to layoff

DELL બાદ હવે Zoom, ebay, boeing જેવી કંપનીઓએ પણ પોતાના કર્મચારીઓની છટણી કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ