વિચિત્ર માગ / 'લગ્ન કરાવો, દારુ કડવો છે કંઈક કરો', યુવાનો પહોંચ્યાં કલેક્ટર પાસે, જાણવા જેવું તો પછી બન્યું

youth reached the collector with complaint and said get my marriage soon in MP

મધ્યપ્રદેશના શિવપુરી જિલ્લા કલક્ટરને જનસુનાવણી દરમિયાન અજીબ પ્રકારની ફરિયાદ સાંભળવાનો વારો આવ્યો હતો છતાં પણ તેમણે શાંતિથી વાતને સાંભળીને ઘટતું કરવાની ખાતરી આપી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ