બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

2:00 વાગ્યા સુધીમાં

39 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં 43% મતદાન નોંધાયું, સૌથી ઓછું મહિસાગર જિલ્લામાં 34% મતદાન નોંધાયું

તમારા કામનું / ઘર ખરીદવા માટે લોન લઈ રહ્યા છો તો જાણી લો આટલી વાતો! નહીં તો આવી શકે છે હરાજીનો વારો

your property can be auctioned if the loan is not paid

જો તમે બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય તો તેને સમયસર ચૂકવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમે સમયસર લોન ચૂકવી શકતા નથી. તો તમારે હરાજીની સાથે તમારે ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ